Kontejner pro váš odpad

Ve dnech 12 až 18.5.2016 bude u bloku 202 přistaven velkokapacitní kontejner.
Žádáme družstevníky, aby tohoto přistavení využili pro likvidaci svého odloženého materiálu (nábytku, sportovního vybavení atd.) ve sklepních prostorách.
Dále upozorňujeme družstevníky, že bude proveden úklid a vyklizení prostoru ve vstupních prostorách u sklepních kójí.
Veškeré odložené věci mimo uzamčené skontejnerklepní kóje budou bez náhrady odvezeny!!!

Comments are closed.