Dub 06

Nové sklepní kóje

SklepyBylo dokončeno zhotovení nových sklepních kójí v místě bývalého krytu CO v č.p. 2304. Nové sklepní kóje jsou v současné době předávány zájemcům.

Informace o volných sklepních kójích podá vedoucí bytové správy.

Dub 04

Sběrný dvůr

Každý občan města může bezplatně uložit na sběrný dvůr veškerý odpad, který nepatří nebo nesmí být uložen do nádob na komunální odpad, tzn. objemný odpad, např. nábytek, bytové jádro, okna, a zejména nebezpečný odpad, např. lednice, vyřazené televize, baterie, akumulátory, oleje atd.

Seznam přijímaných odpadů ke stažení zde

  Sběrný dvůr (131,4 kB, 0 stažení)
Nemáte oprávnění pro stažení tohoto souboru.

 

 

Převzato ze stránek „Technické služby města Mostu a.s.“

Úno 24

Kontejner

Ve dnech 24.2. – 2.3.2017 bude u bloku 202 přistaven velkokapacitní kontejner.

Využijte prosím tohoto přistavení k likvidaci odloženého a nepotřebného materiálu.

Říj 24

Přistavení kontejneru

Ve dnech 25.10 až 2.11.2016 bude u bloku 202 přistaven velkokapacitní kontejner.
Žádáme družstevníky, aby tohoto přistavení využili pro likvidaci svého odloženého materiálu (nábytku, sportovního vybavení atd.) ve sklepních prostorách.

Veškeré odložené věci mimo uzamčené skontejnerklepní kóje budou bez náhrady odvezeny!!!

Zář 26

Topná sezóna začala.

Společnosti United Energy  a Severočeská teplárenská zahájila temperování domácností v Mostě a Litvínově.

Žádáme družstevníky bydlící v posledních patrech o provedení odvzdušnění radiátorů

Otopné období dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu začíná 1. září a končí 31. května. V tomto rozmezí jsou zahájeny dodávky tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot.logo2